SSoL 2010

The 4th Summer School of Linguistics took place from 14 to 20 August 2010 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Sa 14/08
10:00–11:10 ARRIVAL
11:20–12:30 ARRIVAL
14:00–15:10 Knittl: Slovesa pohybu v češtině a jejich osvojování z pohledu kognitivní lingvistiky
15:20–16:30 Knittl: Slovesa pohybu v češtině a jejich osvojování z pohledu kognitivní lingvistiky
17:00–18:10 Chromý: Synestézie v češtině
18:20–19:30 Chromý: Synestézie v češtině

Su 15/08
10:00–11:10 Farkaš: Jazyk a ukotvená kognícia
11:20–12:30 Farkaš: Jazyk a ukotvená kognícia
14:00–15:10 Bičovský: Realismus vs. formalismus rekonstrukce a problém vnitřní rekonstrukce
15:20–16:30 FREE TIME
17:00–18:10 Farkaš: Konekcionistické modelovanie akvizície jazyka
18:20–19:30 Farkaš: Konekcionistické modelovanie akvizície jazyka

Mo 16/08
10:00–11:10 FREE TIME
11:20–12:30 FREE TIME
14:00–15:10 Taraldsen: Building verbs
15:20–16:30 Taraldsen: Building verbs
17:00–18:10 Ogden: The phonetics of conversation
18:20–19:30 Ogden: The phonetics of conversation

Tu 17/08
10:00–11:10 Ogden: The phonetics of conversation
11:20–12:30 Ogden: The phonetics of conversation
14:00–15:10 Lichtenberk: Language description and typology I
15:20–16:30 Lichtenberk: Language description and typology I
17:00–18:10 Nilsenová: Kopírování a konvergence v jazykové interakci
18:20–19:30 Nilsenová: Individuální rozdíly v interpretaci řečového signálu

We 18/08
10:00–11:10 Fried: Introduction to grammaticalization
11:20–12:30 Fried: Constructionalization
14:00–15:10 FREE TIME
15:20–16:30 FREE TIME
17:00–18:10 FREE TIME
18:20–19:30 FREE TIME

Th 19/08
10:00–11:10 Lichtenberk: Language description and typology II
11:20–12:30 Lichtenberk: Language description and typology II
14:00–15:10 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový
15:20–16:30 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový
17:00–18:10 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový
18:20–19:30 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový

Fr 20/08
10:00–11:10 Šimík: Základy sémantiky otázek
11:20–12:30 Šimík: Základy sémantiky otázek
14:00–15:10 Kapalková & Slančová: Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II)
15:20–16:30 Kapalková & Slančová: Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II)
17:00–18:10 Polišenská: Opakování slov a vět jako nástroj ke zkoumání jazyka
18:20–19:30 Polišenská: Opakování slov a vět jako nástroj ke zkoumání jazyka

Lecture abstracts

See here.

Speakers of 2010

Jan Bičovský (Charles University in Prague)
Jan Chromý (Charles University in Prague)
Igor Farkaš (Comenius University in Bratislava)
Mirjam Fried (Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Svetlana Kapalková & Daniela Slančová (Comenius University in Bratislava; University of Presov in Presov)
Luděk Knittl (The University of Sheffield)
František Lichtenberk (University of Auckland)
Marek Nagy (Palacký university in Olomouc)
Marie Nilsenová (Tilburg University)
Richard Ogden (University of York)
Kamila Polišenská (City University London)
Radek Šimík (University of Groningen)