SSoL 2009

The 3th Summer School of Linguistics took place from 15 to 22 August 2009 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Program

Sa 15/08
10:00–12:30 Fried: Úvod do konstrukční gramatiky I
14:00–16:30 Fried: Úvod do konstrukční gramatiky II
17:00–19:30 FREE TIME

Su 16/08
10:00–12:30 Hanulíková: Experience-based processing of foreign accented speech
14:00–16:30 Davidson: Overview of neuroimaging and electro-physiological methods
17:00–19:30 Elšík: Gramatické a lexikální přejímání v romštině

Mo 17/08
10:00–12:30 FREE TIME
14:00–16:30 Smolík: Porozumění pádovým tvarům a slovosledu u dětí
17:00–19:30 Kuminiak: Konštrukcia gramatickej zhody v produkcii

Tu 18/08
10:00–12:30 Kratochvíl: Úvod do popisu malých jazyků
14:00–16:30 Kratochvíl: Technika a metody popisu malých jazyků
17:00–19:30 D. Bordag: Morfologie řečové produkce v mateřském a cizím jazyce

We 19/08
10:00–12:30 Ut-seong Sio: Syntax jihočínských nářečí
14:00–16:30 FREE TIME
17:00–19:30 FREE TIME

Th 20/08
10:00–12:30 Kratochvíl: Jazyky abui a sawila
14:00–16:30 S. Bordag: Unsupervised natural language processing
17:00–19:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení I

Fr 21/08
10:00–12:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení II
14:00–16:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení III
17:00–19:30 PANEL DISCUSSION

Sa 22/08
10:00–12:30 Medová: SE – české antipasivum
14:00–16:30 Volín: Zkoumání rytmu v běžné řeči
17:00–19:30 Smolík: Strukturní priming v porozumění a zpracování gramatické struktury vět

Lecture abstracts

See here.

Speakers of 2009

Denisa Bordag (Universität Leipzig)
Stefan Bordag (Max Planck Institut für ethnologische Forschung, Halle)
Doug Davidson (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour)
Viktor Elšík (Charles University in Prague)
Mirjam Fried (Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Adriana Hanulíková (Max Planck Institute, Nijmegen)
František Kratochvíl (Hong Kong Baptist University)
František Kuminiak (formerly Johns Hopkins University)
Lucie Medová (University of South Bohemia in České Budějovice)
Barbara Schmiedtová (Universität Heidelberg)
Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Joanna Ut-seong Sio (Hong Kong Baptist University)
Jan Volín (Charles University in Prague)