SSoL 2011

The 5th Summer School of Linguistics took place from 20 to 26 August 2011 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.

Program

Sa 20/08
10:00–11:10 ARRIVAL
11:20–12:30 ARRIVAL
14:00–15:10 Smolík: Gramatické symptomy vývojové dysfázie: výsledky z opakování vět v češtině
15:20–16:30 Jagerčíková: SLI u česky hovoriacích detí a jeho vztah k špecifickým poruchám učenia
17:00–18:10 Caravolas: Reading and spelling development across European languages
18:20–19:30 Caravolas: Reading and spelling development across European languages

Su 21/08
10:00–11:10 Biskup: Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties
11:20–12:30 Beňuš: Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach I
14:00–15:10 H. Lehečková: Afaziologie v lingvistice, Lingvistika v afaziologii
15:20–16:30 FREE TIME
17:00–18:10 Caravolas: Reading and spelling development across European languages
18:20–19:30 Caravolas: Reading and spelling development across European languages

Mo 22/08
10:00–11:10 FREE TIME
11:20–12:30 FREE TIME
14:00–15:10 Biskup: Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties
15:20–16:30 Beňuš: Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach II
17:00–18:10 Milotová: Pozice subjektu infinitivu: Infinitiv v podmínkových větách
18:20–19:30 Feldmeier: Addressing behaviour of Czech migrants in Germany

Tu 23/08
10:00–11:10 Hanulíková: Social information in language processing
11:20–12:30 Hanulíková: Social information in language processing
14:00–15:10 Davidson: Cognitive neuroscience of multilingualism
15:20–16:30 Davidson: Cognitive neuroscience of multilingualism
17:00–18:10 ter Beek: Introduction to verb second in Germanic
18:20–19:30 ter Beek: Introduction to verb second in Germanic

We 24/08
10:00–11:10 FREE TIME
11:20–12:30 FREE TIME
14:00–15:10 Skarnitzl: Český hláskový systém v současném výzkumu
15:20–16:30 Skarnitzl: Český hláskový systém v současném výzkumu
17:00–18:10 WORKSHOPS:
A) gramatický
B) psycholingvistický
C) korpusový
18:20–19:30 WORKSHOPS:
A) gramatický
B) psycholingvistický
C) korpusový

Th 25/08
10:00–11:10 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky I
11:20–12:30 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky II
14:00–15:10 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový
15:20–16:30 WORKSHOPS:
A) fonetický
B) psycholingvistický
C) kontaktový
17:00–18:10 Čech: Teorie sítí v lingvistice I
18:20–19:30 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky III

Fr 26/08
10:00–11:10 Weskott: The processing of marked word order
11:20–12:30 Weskott: The processing of marked word order
14:00–15:10 Chromý: Výzkum produkce psaného textu
15:20–16:30 Chromý: Výzkum produkce psaného textu
17:00–18:10 Čech: Teorie sítí v lingvistice II

Lecture abstracts

See here.

Speakers of 2011

Janneke ter Beek (Hogeschool Utrecht)
Štefan Beňuš (Constantine the Philosopher University in Nitra)
Petr Biskup (Universität Leipzig)
Markéta Caravolas (Bangor University)
Radek Čech (University of Ostrava)
Doug Davidson (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
Jakub Dotlačil (University of California Santa Cruz)
Beate Feldmeier (Universität Regensburg)
Adriana Hanulíková (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
Jan Chromý (Charles University in Prague)
Zuzana Jagerčíková (Charles University in Prague)
Helena Lehečková (University of Helsinki)
Kateřina Milotová (Universität Regensburg)
Radek Skarnitzl (Charles University in Prague)
Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Thomas Weskott (Universität Potsdam)